Available courses

Malayalavum Sahithyacharithra vinjaaneeyavum

Category: PG Programmes
 • Teacher: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in
 • Teacher: Dr. Shaji Jacob

Bharatheeya Sahithya Sidhaandhangngal

Category: PG Programmes
 • Teacher: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in

Malayala Bhashayute Adhunikeekaranam

Category: PG Programmes
 • Teacher: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in
 • Teacher: Dr. Shaji Jacob

മലയാളഭാഷ ചരിത്രവും വ്യാകരണവും

Category: PG Programmes
 • Teacher: Dr. Abdul lathiefchelavoor@ssus.ac.in

മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്- ചരിത്രവും സാധ്യതകളും

Category: PG Programmes
 • Teacher: Dr. V. Lissy jamanthi@ssus.ac.in

Adhunika Malayala Kavitha

Category: PG Programmes
 • Teacher: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in

Bhashasasthram

Category: PG Programmes
 • Teacher: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in

ഭാഷാശാസ്ത്രം PMLM 10703- KL - VA

Category: PG Programmes
 • Teacher: Dr. V.A. valsalanva@ssus.ac.in

BHASHASASTRAM

Category: PG Programmes
 • Teacher: Dr Sangeeta sangeetapp@ssus.ac.in

drusyakala sahithyam

Category: PG Programmes
 • Teacher: Binu binuabraham@ssus.ac.in
 • Teacher: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in

Kerala Samskaram

Category: PG Programmes
 • Teacher: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in
 • Teacher: Hareesh S R

KERALA SAMSKARAM

Category: PG Programmes
 • Teacher: DR. G. REGHUKUMAR kudavattoorg@ssus.ac.in

Kerala Samskaram (Dr.Hareesh S.R)

Category: PG Programmes
 • Teacher: Hareesh S R

MA Malayalam

Category: PG Programmes
 • Teacher: Dr. A. sheelarao1963@ssus.ac.in

MALAYALA BHASHA: CHARITRAVUM VYAKARANAVUM

Category: PG Programmes
 • Teacher: DR. G. REGHUKUMAR kudavattoorg@ssus.ac.in

MALAYALA SAHITYA VIMARSANAM

Category: PG Programmes
 • Teacher: DR. G. REGHUKUMAR kudavattoorg@ssus.ac.in

MALAYALABHASHA : CHARITHRAVUM VYAKARANAVUM

Category: PG Programmes
 • Teacher: Dr Sangeeta sangeetapp@ssus.ac.in

Malayalabhasha;Charitravum Vyakaranavum

Category: PG Programmes
 • Teacher: DR. G. REGHUKUMAR kudavattoorg@ssus.ac.in

Malayalabhasha: charithravum vyakaranavum

Category: PG Programmes
 • Teacher: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in

malayalasahithya vimarsanam Dr.K.R.Sajitha

Category: PG Programmes
 • Teacher: Dr. K.R. krsajithaa@ssus.ac.in